WSO-posten nr 2-2022 er publisert

Grete JohnsenBlogg

Her er lenke til WSO-posten nr 2-2022, med blant annet oppdatering om rettssaken i Oslo Tingrett, hvor våre to medlemmer Inger-Mari Eidsvik og Merete Nesset saksøker Staten for menneskerettighetsbrudd i psykisk helsevern. 

https://wso.no/wp-content/uploads/2022/07/WSO-posten-2022-2.pdf

Ellers i denne WSO-posten kan du lese protokoll fra landsmøtet, WSOs innspill til ny opptrappingsplan, Journalutvalgets innspill angående en snokesak, og informasjon om kommende arrangementer. 

God sommer fra styret i WSO