Webinar – Menneskerettigheter og psykisk helse

Lene AuestadBlogg

Den 29. mai kl. 13.00-14.30 inviterer Erfaringssentrum til et gratis webinar om menneskerettigheter og psykisk helse, ledet av Mette Ellingsdalen.

Mette Ellingsdalen er leder i bruker/- interesseorganisasjonen WSO – Landsforeningen We Shall Overcome, som jobber for menneskerettigheter, selvbestemmelse og verdighet innen psykisk helse. Hun vil i dette webinaret ha en introduksjon om hva menneskerettighetene er, når de er i risiko for at de brytes og hva det betyr i psykisk helse/ rus- feltet.

Hun vil også gi et innblikk i hva som ligger i internasjonale føringer fra Verdens helseorganisasjon og FNs høykommisær for menneskerettigheter, som har stor betydning for tjenesteutvikling innen psykisk helse og rus i Norge.

Webinaret vil bestå av presentasjoner og diskusjon i grupper.

Facebook-arrangement 

Påmelding her