Delvis seier i høyesterettssak om tvang i psykiatrien

Lene AuestadBlogg

Inger-Mari Eidsvik og Merete Nesset har vunnet en delvis seier i Høyesterett over staten ved Helse- og omsorgsdepartementet. 3. mai bestemte Høyesterett at krav om fastsettelsesdom for brudd på menneskerettighetene skal fremmes til behandling i Tingretten.

Les mer her:

Mad in Norway 8/5 2024 – Delvis seier i første runde i domstolene – menneskerettighetsbrudd i psykisk helsevern går til behandling i tingretten

Magasinet Psykisk helse 8/5 2024 – Vant delvis fram i høyesterett

Norges Høyesterett 3/5 2024 – Kjennelse avsagt 3. mai 2024 av Høyesterett HR-2024-826-A, (sak nr. 23-139855SIV-HRET og sak nr. 23-139872SIV-HRET) Anke over Borgarting lagmannsretts kjennelse 16. mai 2023

 

Bildet viser f.v. Hege Orefellen, Inger-Mari Eidsvik, Stine Moen. Foto: Mad in Norway.