Ressursgruppe for deg som hører stemmer

Lene AuestadArrangementer, Blogg

Organisasjonen WSO – We Shall Overcome er en brukerorganisasjon for menneskerettigheter, selvbestemmelse og verdighet innen psykisk helse. Siden 2012 er det blitt drevet en ressursgruppe for personer som hører stemmer i WSOs lokaler. Nå starter vi en ny gruppe.

Ressursgruppen for stemmehørere tar utgangspunkt i en åpen dialog, hvor alle typer stemmer aksepteres. Det forutsetter at alle i gruppen gir rom for ulike oppfatninger og aksepterer den enkeltes forståelse av egne stemmer. Å treffe andre som hører stemmer kan være med på å redusere følelser som skam, skyld og verdiløshet. På samme tid kan mangfoldet av delte erfaringer både tilføre nye perspektiver og gi større tillit til egen forståelse. Temaene vi tar tak i springer ut av den åpne dialogen i gruppen, og et viktig grunnspørsmål er: Hvordan leve et verdig og godt liv med stemmer?

I gruppen vil du:

  • Treffe andre som hører stemmer,
  • Høre hvordan andre oppfatter og forholder seg til stemmene sine,
  • Få dele og reflektere over dine egne erfaringer med stemmehøring.

De som leder gruppen er:

Tone Winnem – Tone hørte selv stemmer i mange år, og har fortalt sin historie på film og teaterscenen.

Henning Herrestad – Henning har ledet grupper i mange år. Han har mye erfaring med samtaler som filosofisk praktiker og gestaltterapeut.

 

Møtene vil være annen hver uke fra mandag 2. september 2024 kl. 19.00-21.00.

Møtene holdes i lokalene til WSO i Waldemar Thranes gate 1b.

 

Tone og Henning tilbyr seg å snakke med deg på tomannshånd om du vil vite mer før du bestemmer deg for om du vil begynne i gruppen.

Dersom har lyst til å delta, eller snakke med Tone eller Henning, send en e-post til post@wso.no