Ny bok om nedtrapping av psykofarmaka

Lene AuestadBlogg

Anders Sørensens nye bok, Noget I bør vide… om udtrapning av psykofarmaka har nettopp kommet inn til WSOs bibliotek. Boken er utgitt på Hans Reitzels forlag, 2024. Den er ikke lett å finne i norske bokhandler, men den kan bestilles via AdLibris.no.

 

Beskrivelse fra baksiden av boken:

«At trappe ud af psykofarmaka – eller psykiatrisk medicin – er ofte en sværere og mere krævende proces, end man forventer. Det gælder fx antidepressiv medicin, benzodiazepiner, anti­ psykotika og stemningsstabiliserende midler.

Anders Sørensen, psykolog, ph.d. i psykiatri og mangeårig forsker i udtrapning af psykofarmaka, åbner for ny dialog om psykofarmaka og psykisk lidelse og forklarer den nyeste forskning på en fængende måde. Han giver indblik i, hvordan psykofarmaka virker (og ikke virker), hvad psykisk lidelse er (og ikke er), og hvad der sker i hjernen og kroppen, når man trapper ned. Han peger på, at mange udtrapninger går galt, fordi de foregår for hurtigt – og uden at man får de nødvendige redskaber til at klare sig uden medicin som strategi.

Bogen giver konkret og brugbar vejledning i, hvordan man trapper langsamt og sikkert ud, og hvordan man undervejs i processen tackler faldgruber og abstinenser som angst, følelsesmæssige udsving og fysiske symptomer. Men en stor del af bogen hendler også om et ofte overset aspekt af udtrapning, nemlig hvordan man håndterer vanskelige føleiser, tankemylder og andre psykiske udfordringer i et efterfølgende medicinfrit liv. Her trækker forfatteren på redskaber fra metakognitiv terapi, emotionsreguleringsterapi og traumeorienlerede tilgange, som han videreudvikler til udtrapningsprocessen.

Bogen er vigtig læsning for alle, der skal igennem et udtrap­ningsforløb, og for professionelle, der arbejder med mennesker, som er i udtrapning. Dens nyskabende tilgang til psykofarmaka og psykisk lidelse gør også, at bogen kan læses bredere af enhver med interesse for psykisk lidelse, psykiatri og medicinfri behandling.»