Video fra panel med politikere etter The Recovery Channel

Lene AuestadArrangementer, Blogg, Nyheter

Hva er framtidens psykiatri? FN og Verdens helseorganisasjon (WHO) mener at det er behov for et paradigmeskifte innen psykiske helsetjenester mot en mer recovery-rettet, rettighetsbasert og individtilpasset behandling. Dette står i motsetning til det som dominerer behandlingen i dag, som hovedsakelig bygger på en biomedisinsk modell, hvor medisinering utgjør en stor del av behandlingen. Hva skal til for å endre framtidens psykiske helsetjenester, og hvordan?

Etter visningen av Ellen Ugelstads film The Recovery Channel torsdag 6. juni på Vega Scene i Oslo var det en paneldebatt med Tone Trøen, leder av Stortingets helse- og omsorgskomité for Høyre, Grete Wold, stortingsrepresentant for SV og tidligere seksjonsleder for psykisk helse- og rustjenester i Sandefjord kommune, Kim Edgar Karlsen, fagsjef i Norsk Psykologforening, Mette Ellingsdalen, leder i WSO – Landsforeningen We Shall Overcome og filmregissør Ellen Ugelstad. Moderator for panelet var journalist Anne Håskoll-Haugen.

 

WSO filmet panelsamtalen, og presenterer den for de av dere som gikk glipp av arrangementet her.