Fra arkivet: Forsker i «legalisert vold» – et intervju med Joar Tranøy

Lene AuestadBlogg

«Psykiatrien har aldri tatt noe oppgjør med fortiden,
derfor er det viktig å se hva denne fortiden representerer.
Den samme ideologien lever i dag fullt ut.»

Joar Tranøy intervjuet av Øystein Hansen i Søkelyset nr. 12, juni 1993.

«Joar Tranøy er mannen bak det meste av de siste års avsløringer av ulike overgrep innen norsk psykiatri. Det er hans fortjeneste at lobotomi-spøkelset ble trukket ut av skapet. Selv om psykiaterne gjorde det beste for å dytte det tilbake dit, måtte granskningskommisjonen som ble opprettet av Sosialdepartementet til slutt gi Tranøy rett. Det har blåst hardt rundt den uredde forskeren. Uværet er indikasjon god nok på hvordan det står til med psykiatriens vilje til en åpen og konstruktiv debatt om ideologi, innhold og metoder… Tranøy har utgitt en rekke publikasjoner, og arbeider nå med sin doktoravhandling.»

For pdf-utgave av artikkelen, se Tidligere utgaver av Søkelyset. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustrasjonsbilde: Rickard Olsson: (2007) Chains, Wikimedia commons.