Fra arkivet: Rosenhan-rapporten – Om det å være tilregnelig på sinnssyke steder

Lene AuestadBlogg

Den legendariske Rosenhan-rapporten, dreide seg om et såkalt pseudoforsøk der åtte mennesker uten psykiske lidelser av noe slag simulerte seg inn ved til sammen 12 forskjellige psykiatriske sykehus i USA. Hensikten var å finne ut hvordan systemet ville behandle dem når de etter innleggelsen gjorde hva de kunne for å opptre normalt, altså uten symptomer som skulle stemme overens med den psykiatriske diagnosen de ble innlagt for. Resultatet var oppsiktsvekkende – og skapte debatt.

Rapporten ble først publisert i tidsskriftet Science i 1973. Denne norske oversettelsen av Georg Lavik/ Tormod Bakke er fra Søkelyset nr. 16, desember 1999. For pdf-utgave av artikkelen, se Tidligere utgaver av Søkelyset.