Fagkunnskap om nedtrapping

Nedtrapping av psykiatriske medisiner kan være en omfattende prosess som kan ta flere måneder og i noen tilfeller flere år …

WHO QualityRights

QualityRights er WHOs globale initiativ for å styrke menneskerettighetene til mennesker med psykososiale, kognitive og intellektuelle funksjonsnedsettelser. Her har vi …