Gratulerer med Ytringsfrihetsprisen for 2018 til Merete Nesset

Siv Helen RydheimBlogg

I WSO gratulerer vi Merete Nesset så mye med ytringsfrihetsprisen for 2018, som ble delt ut på Skuddårsseminaret i Drammen 28. februar 2019. Til Skuddårsseminaret kom, i tillegg til FNs spesialrapportør for helse, Dainus P?ras, bidro også Guri Hestflått Gabrielsen, fagdirektør for menneskerettigheter i Likestillings- og diskrimineringsombudet, lege Solveig Klæbo Reitan fra Norsk Psykiatrisk forening og Mette Ellingsdalen, som er menneskerettsaktivist i landsforeningen We Shall Overcome (WSO).

Teksten under her er hentet fra USNs nettside.

Merete Nesset er den syttende som mottok Prisen til fremme av ytringsfriheten innen psykisk helsevern.

I ulike sammenhenger har prisvinneren formidlet egne erfaringer med å bli utsatt for frihetsberøvelse og tvangsmedisinering:

– I våkne øyeblikk mens det pågikk tenkte jeg at dette er så grusomt at jeg må kunne bruke det til noe. For meg vokste det fram en plikt til å bidra til at tvangen og lov- og regelbruddene innen psykisk helsevern er noe vi begynner å snakke om, selv om det er ubehagelig. Det handler ikke bare om å ha frihet til å ytre meg, det har blitt et imperativ for meg, forteller Nesset.

Menneskerettighetsbrudd

I dag jobber Nesset helsepolitisk som aktivist, skribent og filmskaper, sitter i en arbeidsgruppe for forebygging av tvang i Helsedirektoratet og deltar i to tvangsrelaterte prosjekter for pasient- og brukerorganisasjonen WSO – We Shall Overcome, der hun også er aktivt medlem.

– Tvangsutsatte pasienter har i realiteten ingen rettssikkerhet. Selv om det er mulig å klage inn vedtak om tvangsmedisinering til fylkeslegen, er det bare noe få prosent som får medhold, til tross for at gjeldende norsk praksis med tvangsmedisinering både er ulovlig og menneskerettsstridig, sier Nesset.

Nesset driver også nettstedet «Meretes metode». Der kan du lese mer om eksamensoppgaven hennes om «psykosehvisking», som nå er i produksjon til å bli undervisningsfilm. I tillegg har hun begått «motvektboka» Fett nok!

– Jeg mener tvangsmedisinering virker som en sovepute som har hindret utvikling av frivillige behandlingsalternativer, sier Nesset.

Om prisen:

Historien viser at mennesker har blitt og fortsatt blir utsatt for krenkende og uverdig behandling innen psykisk helsevern, hvor også retten til den frie ytring og grunnleggende menneskerettigheter settes til side.

«Prisen til fremme av ytringsfriheten innen psykisk helsevern» har til hensikt å rette oppmerksomheten mot, og bidra til å sikre vilkårene for, den frie ytring på et bredt grunnlag.

Prisvinneren bør ha pekt på forslag til endringer som kan ivareta en grunnleggende respekt for mennesket, dets integritet og rett til ytring, medbestemmelse og deltakelse i behandlingssamarbeidet. Prisen deles ut til en person, institusjon eller organisasjon som har utmerket seg i den forbindelse.

Prisen, på kr.10.000, ble første gang utdelt i 2002, og deles ut for syttende gang i år.

Les mer om prisen her: https://ytringsfrihetspris.com/

Les hele saken, som teksten over hovedsakelig er hentet fra: https://www.usn.no/aktuelt/nyhetsarkiv/ytringsfrihetspris-til-merete-nesset-article221690-7457.html

Sak i Dagsavisen: https://www.dagsavisen.no/fremtiden/lokalt/merete-nesset-fikk-universitetets-ytringsfrihetspris-1.1286620

NRK Østfold TV-intervju: https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestfold/201903/DKOS99030119/avspiller

NRK Østfold Radiointervju: https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-oestfold/DKOS02004219/28-02-2019#t=2h9.52s