Ratifisering av CRPD

WSO leverte inn høringssvar og deltok i den muntlige høringen Stortinget 9. oktober om tilslutning til FN-konvensjonen om rettighetene til …

Åpent brev til Aftenposten.

En tredelt artikkelserie nylig publisert i Aftenpostens papirutgave og nettavis er dessverre bygd på så mange faktafeil, at en stor …