Om Åpen Dialog i WHO-veilederen 2021

Grete JohnsenBlogg

WSO har oversatt kapittelet om Åpen Dialog i veilederen fra Verdens helseorganisasjon (WHO) – QualityRights: «Psykiske helsetjenester i lokalsamfunnet: Utvikling …

Om Soteria Bern i WHO-veilederen 2021

Grete JohnsenBlogg

WSO har oversatt kapittelet om Soteria Bern i veilederen fra Verdens helseorganisasjon (WHO) – QualityRights: «Psykiske helsetjenester i lokalsamfunnet: Utvikling …

WSO-posten nr 1 – 2023

Grete JohnsenBlogg

WSO-posten nr 1 – 2023 er nå publisert og sendt til WSOs medlemmer. https://wso.no/wp-content/uploads/2023/03/WSO-posten-2023-1.pdf

WSO-posten nr. 1-2022

Grete JohnsenBlogg

WSO-posten nr 1 – 2022 er nå publisert og sendt til medlemmene. Den inneholder blant annet to høringssvar som WSO …