Intern side med debattinnlegg

22.09.2023 Folkebaldet: Tilbudet som ble Ingvills redning kan nå bli nedlagt:-Det må bare ikke skje! PDF https://wso.no/wp-content/uploads/2023/09/20230922-Troms-Folkeblad-reportasje-om-Ingvill.pdf

15.09.2023 Psykologtidsskriftet.no: Per halvorden – intervju med Kim Edgar Karlsen-«Robuste fagteam» er den nye vinen

15.09.2023 Nordnorskdebatt.no: Rune Karlsen – Nedlegging er en faglig fallitterklæring

15.09.2023 Aftenposten: Torill Landa og Siri-Lill Thowsen – Direkte misvisende PDF https://wso.no/wp-content/uploads/2023/09/20230915-Direkte-misvisende.pdf

15.09.2023 Erfaringskompetanse.no: «Eline» – – Er det min skam?

Opprop / underskriftskampanje for Medikamentfritt behandlingstilbud i Tromsø: https://www.underskrift.no/vis/12633

11.09.2023 Nordlys.no: UNN Åsgård, Medikamentfri behandling _ Ingrid (52) var tungt medisinert og følte seg som en zombie. Nå frykter hun at tilbudet som hjelper henne legges ned PDF https://wso.no/wp-content/uploads/2023/09/20230911-UNN-Asgard-Medikamentfri-behandling-_-Ingrid-52-var-tungt-medisinert-og-folt-e-seg-som-en-zombie.-Na-frykter-hun-at-t-ilbudet-som-hjelper-henne-legges-ned.pdf

11.09.2023 Erfaringskompetanse.no: Eskil Skjeldal – Har du kjent på pilleskam?

10.09.2023 Sykepleien.no: Gunn Helen Kristiansen – Jeg har kjent på pilleangst, men ikke pilleskam PDF https://wso.no/wp-content/uploads/2023/09/20230910-Jeg-har-kjent-pa-pilleangst-men-ikke-pilleskam.pdf

07.09.2023 Aftenposten: Styret i Norsk psykiatrisk forening – Å bryte ned stigma er en felles oppgave PDF https://wso.no/wp-content/uploads/2023/09/20230907-A-bryte-ned-stigma-er-en-felles-oppgave.pdf

06.09.2023 Aftenposten: Jonas Viken Grini – Feilaktig om somatisk medisin PDF https://wso.no/wp-content/uploads/2023/09/20230906-Feilaktig-om-somatisk-medisin.pdf

04.09.2023 Rett24: Helge Hjort – Antall vedtak om tvangsmedisinering er tredoblet PDF https://wso.no/wp-content/uploads/2023/09/20230904-Antall-vedtak-om-tvangsmedisinering-er-tredoblet-Rett24.pdf

04.09.2023 Fredrikstad Blad: Dennis Brorstrøm – Heller varetektsfengslet enn tvangsinnlagt i psykiatrien PDF https://wso.no/wp-content/uploads/2023/09/20230904-Heller-varetektsfengslet-enn-tvangsinnlagt-i-psykiatrien.pdf

04.09.2023 Aftenposten: Ann Christin Andersen, Torunn Stene Nøvik og Jorun Schei – Påstander om ADHD bidrar til å villede foreldre PDF https://wso.no/wp-content/uploads/2023/09/20230904-Pastander-om-ADHD-bidrar-til-a-villede-foreldre.pdf

04.09.2023 Aftenposten: Magnus Hald – Plager, ikke «pilleskam» PDF https://wso.no/wp-content/uploads/2023/09/20230904-Plager-ikke-pilleskam.pdf

31.08.2023 Dagens Medisin: Espen Gade Rolland m-fl. i Sykepleierforbundet – Opptrappingsplanen for psykisk helse forholder seg ikke til internasjonale forpliktelser PDF https://wso.no/wp-content/uploads/2023/09/20230831-Opptrappingsplanen-for-psykisk-helse-forholder-seg-ikke-til-internasjonale-forpliktelser.pdf

30.08.2023 Aftenposten: Sigmund Karterud – Psykiske lidelser er annerledes enn kroppslige sykdommer PDF https://wso.no/wp-content/uploads/2023/08/20230830-Psykiske-lidelser-er-annerledes-enn-kroppslige-sykdommer.pdf

30.08.2023 Aftenposten: Solveig Klæbo Reitan, Kirsten Rasmussen og Lars Lien – ADHD: en oppklaring av misforståelser PDF https://wso.no/wp-content/uploads/2023/08/20230830-ADHD-en-oppklaring-av-misforstaelser.pdf

30.08.2023 Morgenbladet: Vegard Møller, journalist – Kjerkol om psykiatrikrisen: – Nedbygging av sengeplasser stopper på vår vakt PDF https://wso.no/wp-content/uploads/2023/08/20230830-Krise-i-psykiatrien-–-Nedbygging-av-sengeplasser-stopper-pa-var-vakt-sier-Ingvild-Kjerkol.pdf

30.08.2023 Aftenposten: Espen Odden og Heine Steinkopf – «Pilleskam» og retorikk PDF https://wso.no/wp-content/uploads/2023/08/20230830-Pilleskam-og-retorikk.pdf

28.08.2023 Psykologtidsskriftet: Rolf Sundet – To utilstrekkelige forklaringer på krisen vi står i PDF https://wso.no/wp-content/uploads/2023/08/20230828-To-utilstrekkelige-forklaringer-pa-krisen-vi-star-i-Tidsskrift-for-Norsk-psykologforening.pdf

26.08.2023 Aftenposten: Joar Øveraas Halvorsen – «Profesjonskrigens» offer: sannheten PDF https://wso.no/wp-content/uploads/2023/08/20230826-Profesjonskrigens-offer-sannheten.pdf

26.08.2023 Aftenposten: Sigmund Karterud – Hvem bør skamme seg? PDF https://wso.no/wp-content/uploads/2023/08/20230826-Hvem-bor-skamme-seg.pdf

25.08.2023 Aftenposten: Jeswanthiny P. Mayooran – «Pilleskam» ut av proporsjonar PDF https://wso.no/wp-content/uploads/2023/08/20230825-Pilleskam-ut-av-proporsjonar.pdf

25.08.2023 Dagens Medisin: Torill Landa og Gunn Helen Kristiansen – Psykisk helsevern – behandling som ikke hjelper PDF https://wso.no/wp-content/uploads/2023/08/20230825-Psykisk-helsevern-behandling-som-ikke-hjelper.pdf

25.08.2023 Klassekampen: Intervju med Ellen Ugelstad. PDF https://wso.no/wp-content/uploads/2023/08/20230825-Balanse-og-verdighet-Klassekampen.pdf

25.08.2023 Psykologisk.no: Jan Hammer – Jeg er en far som ifølge Norsk psykiatrisk forening, opererer på kanten til omsorgssvikt PDF https://wso.no/wp-content/uploads/2023/08/20230825-Jeg-er-en-far-som-ifolge-Norsk-psykiatrisk-forening-opererer-pa-kanten-til-omsorgssvikt.pdf

25.08.2023 Aftenposten: Rune Flaaten Bjørk – Hvorfor «pilleskam»? PDF https://wso.no/wp-content/uploads/2023/08/20230825-Hvorfor-pilleskam.pdf

24.08.2023 Aftenposten: Henriette Sandven, Trond Velken og Charlotte Lunde – Foreldre foretrekker faglig ydmykhet fremfor skråsikre psykiatere PDF https://wso.no/wp-content/uploads/2023/08/20230824-Foreldre-foretrekker-faglig-ydmykhet-fremfor-skrasikre-psykiatere.pdf

23.08.2023 Aftenposten: Tor Ketil Larsen – Pilleskam er en uting PDF https://wso.no/wp-content/uploads/2023/08/20230823-Pilleskam-er-en-uting.pdf

22.08.2023 Magasinet Psykisk Helse: Farhan Shah – Et pusterom hvis man strever med selvmordstanker PDF https://wso.no/wp-content/uploads/2023/08/20230822-Et-pusterom-hvis-man-strever-med-selvmordstanker-Magasinet-Psykisk-helse.pdf

22.08.2023 Aftenposten: Ulrik Malt – Antipsykotika har effekt PDF https://wso.no/wp-content/uploads/2023/08/20230822-Antipsykotika-har-effekt.pdf

22.08.2023 Aftenposten: Norsk Psykiatrisk forening – De negative kommentarene illustrerer behovet for vår kronikk om pilleskam PDF https://wso.no/wp-content/uploads/2023/08/20230822-De-negative-kommentarene-illustrerer-behovet-for-var-kronikk-om-pilleskam.pdf

21.08.2023 Legeforeningen.no: Rigmor Galtung – Vil ha respekt for medisinbruk

20.08.2023 Aftenposten: Sigmund Karterud – Pilleskam, sykdommer og følelser PDF https://wso.no/wp-content/uploads/2023/08/20230820-Pilleskam-sykdommer-og-folelser.pdf

19.08.2023 Aftenposten: Rune Flaaten Bjørg – Profesjonskamp om piller PDF https://wso.no/wp-content/uploads/2023/08/20230819-Profesjonskamp-om-piller.pdf

18.08.2023 Mad in Norway: Mette Ellingsdalen og Kristin Sommerseth – Norsk psykiatrisk forening bommer grovt

17.08.2023 Publisert på Cambridge University Press: Solveig Klæbo Reitan og Lars Lien – Mental Health Services i Norway 2023 PDF av oversatt utdrag: https://wso.no/wp-content/uploads/2023/08/20230817-Mental-Health-Services-i-Norway-2023.pdf

18.08.2023 Morgenbladet: Lars Lien, Kirsten Rasmussen og Solveig Klæbo Reitan – Udiagnosistert ADHD kan ha store konsekvenser PDF https://wso.no/wp-content/uploads/2023/08/20230818-Udiagnosistert-ADHD-kan-ha-store-konsekvenser.pdf

18.08.2023 Morgenbladet: Birgit Valla – Vi trenger ikke ADHD-diagnosen PDF https://wso.no/wp-content/uploads/2023/08/20230818-Vi-trenger-ikke-ADHD-diagnosen.pdf

18.08.2023 Morgenbladet: Ole Jacob Madsen – Å reagere på økt medisinering for ADHD er uttrykk for moral PDF https://wso.no/wp-content/uploads/2023/08/20230818-A-reagere-pa-okt-medisinering-for-ADHD-er-uttrykk-for-moral.pdf

17.08.2023 Aftenposten: Anonyme foreldre – Psykiatri, pilleskam og pårørende PDF https://wso.no/wp-content/uploads/2023/08/20230817-Psykiatri-pilleskam-og-parorende.pdf

17.08.2023 Aftenposten: Tor Ketil Larsen- Pilleskam og psykiatri – på tide med et krafttak. PDF https://wso.no/wp-content/uploads/2023/08/20230817-Pilleskam-og-psykiatri-–-pa-tide-med-et-krafttak.pdf (se god kommentar av Jørgen Lund)

16.08.2023 Aftenposten: Marianne Mjaaland – Er det rart psykiatriske pasienter er skeptiske til piller? PDF https://wso.no/wp-content/uploads/2023/08/20230816-Er-det-rart-psykiatriske-pasienter-er-skeptiske-til-piller.pdf

15.08.2023 Aftenposten: Håkon Skard, Arnhild Lauveng og Hann I. Lind – Skammen er at psykisk syke ikke får behandlingen de trenger. PDF. https://wso.no/wp-content/uploads/2023/08/20230815-Skammen-er-at-psykisk-syke-ikke-far-behandlingen-de-trenger.pdf

15.08.2023 Dagens Medisin: Journalist Henriette B. Isachsen – Hvis du «nailer» presisjonsbehandling innen psykiske lidelser har du blitt gud PDF https://wso.no/wp-content/uploads/2023/08/20230815-Hvis-du-nailer-presisjonsbehandling-innen-psykiske-lidelser-har-du-blitt-gud.pdf

15.08.2023 Aftenposten: Rune Flaaten Bjørk – Pasienter som ikke tar piller PDF https://wso.no/wp-content/uploads/2023/08/20230815-Rune-Flaaten-Bjork-Pasienter-som-ikke-tar-piller.pdf

15.08.2023 Aftenposten: Sigmund Karterud – Norsk psykiatrisk forening er sårbar for å bli kuppet av et aktivistisk styre PDF https://wso.no/wp-content/uploads/2023/08/20230815-Karterud-Norsk-psykiatrisk-forening-er-sarbar-for-a-bli-kuppet-av-et-aktivistisk-styre.pdf

15.08.2023 Aftenposten: Pål Gjerden – Psykiatrisk desinformasjon PDF https://wso.no/wp-content/uploads/2023/08/20230815-Pal-Gjerden-Psykiatrisk-desinformasjon.pdf

14.08.2023 Psykologisk.no: Pia Beate Pedersen – Ekstremt arrogant å presentere psykofarmaka som den eneste farbare veien PDF https://wso.no/wp-content/uploads/2023/08/20230814-Ekstremt-arrogant-a-presentere-psykofarmaka-som-den-eneste-farbare-veien.pdf

11.08.2023 Morgenbladet: Rolf Marvin Bøe Lindgren – Det er feil å snakke om ADHD som noe spesifikt for skolen PDF https://wso.no/wp-content/uploads/2023/08/20230811-Det-er-feil-a-snakke-om-ADHD-som-noe-spesifikt-for-skolen.pdf

11.08.2023 Morgenbladet: Lena Lindgren – På et vis er hele samfunnet en kandidat for ADHD-utredning PDF https://wso.no/wp-content/uploads/2023/08/20230811-Pa-et-vis-er-hele-samfunnet-en-kandidat-for-ADHD-utredning.pdf

10.08.2023 Aftenposten: Norsk Psykiatrisk forening – Pilleskam i psykiatrien er et alvorlig samfunnsproblem
PDF https://wso.no/wp-content/uploads/2023/08/20230811-Aftenposten-Pilleskam-i-psykiatrien-er-et-alvorlig-samfunnsproblem.pdf

4.08.2023 – Morgenbladet:  Charlotte Lunde, Henriette Sandven og Henrik Vogt – ADHD: mer medisinering bør ikke være svaret på manglende skolemestring. PDF https://wso.no/wp-content/uploads/2023/08/20230804MorgenbladetADHDmedisinering.pdf

2.08.2023 Morgenbladet: Journalist Vegard Møller – Reagerer på ADHD-medisinering: – Ingen som har amfetaminmangel i hjernen. PDF https://wso.no/wp-content/uploads/2023/08/20230802-Psykolog-reagerer-pa-ADHD-medisinering.pdf (Jonas Ditlevsen, Lars Lien)

30.07.2023 Morgenbladet: Gunnhild Ruud Lindvig – Jeg sliter med å få tak i de store fremskrittene i psykiatrien. PDF https://wso.no/wp-content/uploads/2023/08/20230730-Gunnhild-Lindvig-Jeg-sliter-med-a-fa-tak-i-de-store-fremskrittene-i-psykiatrien-–-Morgenbladet.pdf

26.07.2023 Morgenbladet: Journalist Vegard Møller – Sterk ADHD-vekst: – Å moralisere synes jeg blir lettvint PDF https://wso.no/wp-content/uploads/2023/08/20230726-Sterk-ADHD-vekst-A-moralisere-synes-jeg-blir-for-lettvint.pdf

26.07.2023 Morgenbladet: Journalist Vegard Møller – På seks år har ADHD medisineringen doblet seg PDF https://wso.no/wp-content/uploads/2023/08/20230726-Pa-seks-ar-har-ADHD-medisineringen-doblet-seg.pdf

25.07.2023 Morgenbladet: Anders Malkomsen – Grove feil om moderne psykiatri
PDF https://wso.no/wp-content/uploads/2023/08/20230725-Psykiatri-debatt-Grove-feil-om-moderne-psykiatri-skriver-Anders-Malkomsen.-–-Morgenbladet.pdf

24.07.2023 Morgenbladet: Solveig Klæbo Reitan – Jo, psykiatrien har gjort store fremskritt. PDF https://wso.no/wp-content/uploads/2023/08/20230724-Jo-psykiatrien-har-gjort-store-fremskritt-–-Morgenbladet.pdf

18.07.2023 – Morgenbladet: Gunnhild Ruud Lindvig – Psykiatriens virkelige krise PDF https://wso.no/wp-content/uploads/2023/08/20230718-Psykiatriens-virkelige-krise-–-Morgenbladet.pdf

04.07.2023 Dagens Medisin: Erling Hillestad – Forslag fra ekspertutvalg vil gi økt tvang og mindre rettssikkerhet PDF https://wso.no/wp-content/uploads/2023/09/20230704-Forslag-fra-ekspertutvalg-vil-gi-okt-tvang-og-mindre-rettssikkerhet.pdf

29.05.2023 Sykepleien.no: Gunn Helen Kristiansen – Nye teorier om psykose bør gi nye behandlingsmetoder

04.12.2022 Morgenbladet: Trond Aarre, Ole Andreassen og Lars Lien – jeg vet ikke om det er legevitenskapen som er best til å ordne opp i folks skilsmisser PDF https://wso.no/wp-content/uploads/2023/08/20221204-TRond-Aarre–-Jeg-vet-ikke-om-det-er-legevitenskapen-som-er-best-til-a-ordne-opp-i-folks-skilsmisser-–-Morgenbla.pdf

17.02.2018 Aftenposten: Pia Beate Pedersen – Jeg, som et sinnssykt menneske, har en stor fordel PDF  https://wso.no/wp-content/uploads/2023/08/20180217-Jeg-som-et-sinnssykt-menneske-har-en-stor-fordel-Pia-Beate-Pedersen.pdf

Facebooktråder pilleskam-debatten

Pia Beate Pedersen (Pia og Psyken-Pia)

https://www.facebook.com/piabeate/posts/pfbid024AF3h29Sv1Rr2dxFXgigqgLiq2TaATaCYpTGxfJwj71auzXdCvTXGBPZwbxoALC5l

Psykiater og professor Sigmund Karterud

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02go91hWMA8QMxDbdLB561jniPYeaqdjj4Dr1VVwSBTxAYiAvWtw98EuthxBQWWNj9l&id=100004898028664

Norsk psykiatrisk forening https://www.facebook.com/norskpsykiatriskforening/posts/pfbid0wYan7Tj5KN86XCcahPrW1jeq8z9CGrtwKDSixY6JGpspJj5gG7aaMfMJuVsDQmkHl

Aftenposten

https://www.facebook.com/apmeninger/posts/pfbid0BqVHdhRZEWi6UFffCoGgpHjgBHbCHXKJKFyY4iRH22C27fG9idvgWdeBvJHhrtxSl

https://www.facebook.com/aftenposten/posts/pfbid0eYrPUwrC1sFZWJpnGNii8USqVF1m1xbtfLUyLUv7ssJe11N98XxJHNSVX1WriP79l

Avisinnlegg om Medikamentfritt behandlingstilbud, Tromsø.

03.07.2023 iTromsø: PDF Frykter at både arbeidsplassene og tilbudet til pasientene skal tas fra dem

 03.07.2023 Nordlys: PDF Seks år etter at det etterspurte tilbudet ble etablert, trues det med nedleggelse

Lenker til Facebook-innlegg

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid08xBnSgKjve8tE3Dv9q4wReUF8zitQaheQGVqNzRqRzpf7toS6cG4VjjefCMgpdtrl&id=100068475836823

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid032XERE874gKad2CsMx21pyqCheMpD3aQrmTpa6S1A5Pn4gQJqBBCEjGxSQHTg9tivl&id=100068475836823